Sundhed...
Mening...
Fremtid...

Profit - Menneske - Planet

Vi hjælper vores kunder med at sammenkæde kommunikation og forretningsstrategi på tværs af tre forskellige værdilandskaber og bundlinjer: Profit, menneske og planet.

PROFIT er hvad al erhvervsaktivitet har som fokus. Når man opererer i dette landskab, er de centrale faktorer: evnen til at opdage muligheder, villigheden til at tage chancer og evnen til at handle. Sunde virksomheder skaber profit fordi de er innovative og i stand til på effektiv vis at producere hvad mennesker har brug for. De forbliver profitable på langt sigt i det omfang de er i stand til vedvarende at genopfinde sig selv og være forud for konkurrenterne.

MENNESKE er det næste. I dette værdilandskab fokuserer ansatte på at leve et meningsfuldt liv. Nogle gange er de som ser verden i et menneske-perspektiv, i konflikt med profit-tilgangen. Det som får dem til at blive og yde deres bedste, er følelsen af samhørighed, at skabe noget og at modtage anerkendelse.

De som har ledelsesansvar i et menneske-miljø, har brug for virkeligt gode kommunikationsevner: Nok information på rette tidspunkt; synlig ledelse og integritet på alle niveauer. En af de vigtigste færdigheder som leder er din evne til at møde andre med empati og at frisætte den kraft som ligger bundet i negative følelser og forestillinger. Dette har betydelig indvirkning på hvilke medarbejdere din virksomhed kan tiltrække. Kompetente og glade mennesker med kreativ drivkraft er det som skaber fremgang for en virksomhed i en forbundet verden.

PLANET bruger vi som en metafor for evnen til at se det større billede og til både at inkludere og transcendere profit- og menneske-perspektiverne. De som opererer i planet-værdilandskabet, fokuserer på flow og helhed. De er i stand til at forholde sig til hele verden som den er, og de har også færdigheder og vilje til at begynde at forandre den til noget bedre, her og nu.

Deres fokus er ikke begrænset til ”min virksomhed”, ”mit land” eller ”min del af verden”. Samtidig afvises disse perspektiver ikke. Virkeligheden anskues integralt hvilket betyder at flere forskellige værdilandskaber bliver rummet, værdsat og brugt aktivt til at fremme menneskets evolution.

Gå efter alle tre
Hos Direction er vi af den overbevisning at organisationer hvis ledere tillader disse tre værdilandskaber eller perspektiver at sam-eksistere, er dem som vil trives og få succes. Den slags organisationer skaber de mest meningsfulde arbejdspladser. De er mere effektive og konkurrencedygtige, fordi de er i stand til at håndtere og minimere destruktive værdikonflikter. Deres produkter og ydelser vil være de mest efterspurgte, fordi de tager højde for alle faktorer. Det er sådanne organisationer som er i stand til at skabe sig et omdømme der holder og skiller sig ud fra mængden.

Vi hjælper vores kunder med at nå derhen.


Se også
Sådan gør vi
Ydelser
Om os
Artikel om verdensbilleder og værdisystemer

Anbefalet læsning:
Profit for Life

Her er en interessant nyhed som endnu ikke har givet de store overskrifter:

I løbet af en 10-års periode fra 1996 til 2005 klarede de af verdens største virksomheder som havde primært fokus på menneske og planet sig cirka dobbelt så godt som Standard & Poors 500 og MSCI aktieindeksene, målt på aktiekurser. Dette er nu tilbundsgående dokumenteret i Joseph H. Bragdons afgørende vigtige bog, Profit for Life.

Bragdon dokumenterer at det ikke er nok bare at gøre ”det rigtige”. Det kommer fuldstændig an på hvordan man gør det. De virksomheder som prøver at nå bæredygtighed og social ansvarlighed via hierarkisk og autoritetsbaseret ledelse, klarer sig markant dårligere end andre, og de har høj gæld fordi de satser på ekspansion via opkøb.

De virksomheder som arbejder ud fra langsigtede visioner om at forbedre verden og skabe øget livskvalitet er dem, som klarer sig bedst. De opmuntrer deres medarbejdere til at arbejde decentraliseret, at tage ansvar og at have en fælles vision. De har let ved at tilpasse sig pludselige forandringer og de lav gæld fordi de vokser indefra.

Eksempler på nogle af verdens største virksomheder som arbejder succesrigt på denne måde er: HSBC Holdings, Johnson & Johnson, Toyota, Canon, Nokia og Stora Enso. Et dansk eksempel er Novo Nordisk.