.
.

Livskunst

Egentlig er det ganske enkelt. Vi fødes, vi lever, vi dør. I mellemrummet mellem fødsel og død har vi hver især vores mulighed for at elske, nyde og skabe – eller hade, fortryde og ødelægge.  Livskunst er bevidst at vælge det som beriger livet.

Bjørn Kassøe Andersen tilbyder personlig udviklingsdialoger med livskunst i centrum. Fokus er selvudvikling med spirituel horisont, baseret på en integral forståelsesramme. Der kan aftales kortere eller længere forløb, ud fra et defineret spørgsmål eller mål. Sessioner foregår via telefon eller Skype video.

Af-identifikation
Vi er tilbøjelige til at se os selv som værende identiske med vores tanker. Vores meninger og tanker virker som sandheden om, hvordan verden faktisk er. Der er en anden tilgang: Det som kaldes af-identifikation, neutral iagttagelse – eller mindfulness, et ord som efterhånden er krøbet godt ind i det danske sprog.
Nøglen er at lade ting være som de er. Det betyder ikke, at man afstår fra at handle eller påvirke verden omkring sig – men man gør dette ud fra en dyb accept af og respekt for eksistensens vilkår.

Flow og kreativitet
Når den af-identificerende praksis bliver en vane, øger det personlighedens fleksibilitet. Det bliver nemmere bevidst at invitere flow og kreativitet, at fokusere på helhed og at gøre plads for de svære følelser og situationer. Perspektivet ændrer sig.

Det er muligt at opøve og bruge det neutralt iagttagende perspektiv i et moderne liv – uden at man af den grund behøver overtage de gamle, mytiske verdensbilleder, som de fleste spirituelle skoler og lærere er lejret i.
Vi inviterer det neutralt iagttagende perspektiv til at være til stede i de personlige udviklingsdialoger og i det arbejde vi udfører med vores kunder.


Inspirationskilder:
Jes Bertelsen og andre spirituelle lærere
Ken Wilber og andre der skriver om moderne spiritualitet