Fra privatejet til børsnoteret på 4 år

I 2002 besluttede den privatejede udvikler af butiksejendomme IBI gradvist at opgradere sin eksterne kommunikation til niveauet for en børsnoteret virksomhed. Målet var i løbet af nogle år enten at være parat til en børsnotering eller at tiltrække investorer som kunne hjælpe med at udnytte virksomhedens potentiale for vækst i Norden. I 2006 blev IBI købt af Sjælsø, som er noteret på OMX Den Nordiske Børs.

Kilroy var i strategien
Direction hjalp med formulere kommunikationsstrategien. Tidshorisonten og det faktum at opførelsen af nye store butikker i sig selv udgør en nyhed, gjorde det muligt at følge en billig Kilroy was here-strategi. Strategien indbefattede vedvarende brug af lokale, nationale og pan-nordiske pressemeddelelser og elektronisk kommunikation af nyheder fra IBI til de relevante aktører.

I tæt samarbejde og vedvarende dialog med IBIs ledelse fik Direction frie hænder til at tale med medarbejdere på alle niveauer i hele den nordiske organisation og til at sikre at alle relevante nyheder blev opsamlet og forarbejdet.

Arbejdets omfang
Det udførte arbejde omfattede undersøgelse og reformulering af virksomhedens værdigrundlag og mission således at der blev skabt sammenhæng med den valgte kommunikationsstrategi. Directions arbejde omfattede endvidere personlig træning og sparring med ledende medarbejdere, skrivning af nøglebudskaber, assistance i forhandlinger, sponsorstrategi samt etablering og in-sourcing af nye rutiner vedrørende informationsstrømme.

Hvad de fik ud af det
Her er hvad IBIs daværende adm. direktør Finn Birkjær, senere direktør for Sjælsø Retail A/S, siger om processen:

Finn Birkjær
Finn Birkjær

“Vi har fået større bevidsthed om hvor meget det betyder at gennemtænke og planlægge sin kommunikation, og det har givet gevinst på flere fronter. Mine kolleger tænker det ind i deres forhandlinger, og det lykkes for os at sætte nogle store fingeraftryk når vi fortæller om de projekter hvor vi medvirker

Det har skabt genkendelse hos dem vi taler med, hvilket hjælper os når vi forhandler nye projekter. Det lykkedes på kort tid og med relativt lille indsats at gøre vores navn til et ’brand’.

Derudover har vi opbygget en kvalitetssikring når vi går ud og kommunikerer på egne og andre aktørers vegne. Vi er blevet klar over at budskabet skal være tænkt igennem, og at alle involverede skal være orienteret om hvad vi siger, og hvorfor vi siger det.

Endelig har vi nu udviklet en opmærksomhed på at vi kan være involveret i både gode og dårlige nyheder. Det har givet os et solidt beredskab i forhold til snart sagt alle situationer.

Direction har i denne sammenhæng været med til at holde retningen – også i situationer hvor vi har haft så travlt at vi ikke selv tænkte i kommunikation.”