Sej...
Sød...
Alle har et...

Lærende eller dømmende?

“Sådan en idiot, hvorfor bliver han ved med at gøre det?!” Har du lagt mærke til, at den slags tanker hele tiden dukker op? Vi vil rigtig gerne have nogen at bebrejde. At være i en dømmende position skaber negative følelser. Det påvirker også omgivelserne. Det er sjældent en effektiv måde at arbejde på, så det koster din organisation dyrt.

Ved at flytte sig selv til en lærende position er det muligt at invitere flow, kreativitet og venlighed. Spørg fx: ”Hvad mon der har fået den person til at gøre noget andet, end det jeg ville have ham til at gøre?” Eller hvis du opdager, at du allerede er hoppet over i den dømmende position og gerne vil ud af den: ”Er der en anden måde, jeg kan se den her situation på?”

At etablere personlige relationer med empati
Nøglen er at undersøge og anerkende de følelser og behov der er i spil. I eksemplet ovenfor kunne det være behov for anerkendelse, tillid, samarbejde – og følelser af stress, nederlag eller opgivelse. At se og rumme dette er som at skifte gear. Det gør det muligt at etablere personlige relationer med empati, som fremmer et tillidsfuldt og kreativt miljø. Denne form for bevidst kommunikation er en stærk, personligt transformerende proces, som kan trænes og forfines. Det giver en måde hvorpå man kan genkende, rumme og udtrykke alle aspekter af sin egen og andres personlighed – hvilket er et centralt element i det vi kalder integritet.

Direction tilbyder både én-til-én træning og gruppetræning for mennesker, som ønsker at fordybe deres evne til denne form for indre undersøgelse. Vi tilbyder også denne form for træning i konkrete situationer med krise, konfrontation og konflikt.

Se også: Skyggens kraft