Rydde op...?
Hvem taler...?
Er der en besked...?

Skyggens kraft

Har du opdaget, at vi helst undgår de svære spørgsmål? Og at vi ofte ikke bryder os om de mennesker, som stiller os over for den slags spørgsmål? Ved at handle således, mister vi meget kraft.

Ved at klargøre skyggen og ubevidste aspekter i organisationen frisættes store mængder energi. I første omgang kan det være nødvendigt at forholde sig til negative emotioner som frustration og utilfredshed – men ved at gøre det, baner man vej for nye og innovative løsninger. På det kollektive niveau kan omverdens barske spørgsmål bruges til at skærpe evnen til at svare og til at identificere svage punkter.

Autenticitet og personlig mestring
Også på det personlige plan kan skyggearbejde give belønning. At trække projektioner tilbage fra mennesker og ydre fænomener er meningsfuldt arbejde. Vi ved, når vi møder nogen, som er i stand til at integrere og forholde sig til skyggeelementer. Sådanne personer udstråler autenticitet og ægte vilje til at forholde sig til verden, uanset hvordan den viser sig at være. Denne form for personlig mestring kan trænes, og den er nødvendig for behændigt at kunne navigere i en forbundet verden.

Direction tilbyder træning i forhold til individuelt og kollektivt arbejde med at integrere skyggefænomener. Vi har omfattende erfaring med denne type arbejde i kommercielle og professionelle sammenhænge. Vores hovedinspiration i forhold til skyggearbejde er Jes Bertelsen fra Vækstcenteret. En anden inspirationskilde er 3-2-1 processen, udviklet af Ken Wilber og Integral Institute.